MJM Rodinná
Realitní Agentura

Správa
nemovitostí

 • Administrativa
  a ekonomická
  činnost
 • Technická
  činnost
  a údržba
 • Inženýrská
  činnost
 • Právní
  a poradenská
  činnost

Administrativa
a ekonomická
činnost

1
Spisová evidence dle
jednotlivých vlastníků
bytových jednotek


2
Provádění inkas a plateb
přes samostatný
bankovní účet


3
Kontrola prvotních
účetních dokladů

4
Vyúčtování nákladů za
služby spojené s bydlením
na jednotlivé spotřebitele


5
Vedení účetnictví, zpracování
odměn představitelům či
mezd zaměstnancům klienta,
včetně zákonných odvodů


6
Daňové a statistické
povinnosti spravovaných
subjektů


7
Sestavování a předkládání
ročních zpráv o hospodaření
klienta

8
Styk s orgány státní správy,
zajišťování korespondence
klienta a komunikace
s třetími subjekty


9
Poskytování vymezených
informací členům společenství
či jiným osobám dle
dispozic klienta s ohledem
na ochranu údajů GDPR

Technická
činnost
a údržba

1
Nepřetržitá
havarijní služba


2
Komplexní
údržba objektů

3
Pravidelné provozní
revize technických zařízení
vč. zajištění oprav


4
Odečty vodoměrů
SV/TV a tepla


5
Zajištění znaleckých či jiných
posudků

6
Vedení technické
dokumentace


7
Úklid společných
prostor

Inženýrská
činnost

1
Zajištění stavebně
- technického
dozoru

2
Zajištění poptávkového
a výběrového řízení na
rozsáhlejší investiční akce:
formulace zadávacích
podmínek, přijímání
a hodnocení nabídek
ve spolupráci s klientem,
včetně souvisejících
administrativních činností,
zajištění přípravy smlouvy
na míru s vybraným
uchazečem

3
Administrace
registru smluv

Právní
a poradenská
činnost

1
Evidence a vymáhání
pohledávek


2
Kontrola insolvenčního
rejstříku

3
Vedení evidence
a aktualizace v obchodním rejstříku


4
Zajištění zpracování
smluvní dokumentace

5
Zajištění zastupování
klienta v soudních
sporech

Realitní
činnost

Prodej bytů a nemovitostí
včetně komplexního servisu

1
Zpracování smlouvy o převodu nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva)

2
Advokátní
úschova


3
Návrh na vklad do katastru nemovitostí

4
Zajištění vkladu smlouvy
do veřejného rejstříku
(katastru nemovitostí)

Pronájem bytů (také investičních)
a nebytových prostor včetně
zajištění komplexního servisu

1
Uzavírání nájemních
smluv, které lze uzavřít
přímo s naší společností
a tím veškerá administrace
a řešení případných problémů
s nájemníky, vyúčtování,
dodržování domovních řádů,
jde za naší společností
 

2
V bytech, které si
pronajímáme, provádíme
pravidelné měsíční kontroly
a průběžné odečty vody
a neseme odpovědnost
za naše nájemníky
 

3
Možnost vyvolat jednání s vlastníky investičních bytů a domluvit se s nimi na spolupráci související s pronájmem bytových jednotek

Žádné starosti

1
s vyhledáváním
nájemníků

2
s úhradami
nájemného

3
s neplatiči

Profesionální
předseda

1
Máte problém
s volbou předsedy pro
vaše společenství?

2
Nikdo z vlastníků
nechce převzít tuto
zodpovědnost?

3
Jste zaneprázdněni
a nemáte čas na
administrativu?

Nabízíme Vám službu profesionálního předsedy, který přebírá zastoupení včetně právní odpovědnosti.
 

1
Uzavírá a vede
evidenci smluv


2
Provádí kontrolu
vyúčtování


3
Řeší pohledávky

4
Svolává a vede
schůze vlastníků


5
Eviduje požadavky
vlastníků


6
Zajišťuje výběrová řízení
včetně kontroly nad
opravami, dodávkou služeb
a revizemi

7
Zpracovává finanční
plán oprav


8
Jedná se správcem
a další dle požadavků
a potřeb společenství
vlastníků (SV)

O nás

Nyní jsme do týmu přizvali nového kolegu, který
se dlouhodobě orientuje na správu nemovitostí
a přináší nám cenné zkušenosti z praxe.

Zakládáme si na osobním přístupu s rodinnými hodnotami.
Naším cílem je zajištění spokojeného a bezstarostného
soužití v panelových domech.

MJM Rodinná Realitní - řešíme problémy za Vás.
 

 

Kontakty

MJM Rodinná Realitní s.r.o.
Boženy Němcové 70
432 01 Kadaň

Po a St: 08:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00

Logo MJM Reality

IČ: 05954789
DIČ: CZ05954789

číslo účtu u KB a.s.
115-4255760237/0100

Pro informace ohledně nabízených služeb kontaktujte pana Vlnase, který si s Vámi domluví osobní schůzku, kde můžete vše projednat.
 

Vedoucí správy
nemovitostí

Bc. Vojtěch Vlnas

+420 731 414 241
v.vlnas@mjmreality.cz

Úřední hodiny
Po    8:00-11:30    12:30-17:00
St    8:00-11:30     12:30-17:00

Ostatní dny po telefonické nebo po e-mailové domluvě.

Reality, pronájem,
prodej

Barbora Krejčová

+420 792 321 962
b.krejcova@mjmreality.cz

Hlavní účetní

Simona Filová

+420 606 121 699
s.filova@mjmreality.cz 

Úřední hodiny
Po    8:00 - 10:00

Ostatní dny po telefonické nebo po e-mailové domluvě.